linh moi kính chào các vị tiền bối và các bằng hữu!

Điều kiện mua bán,Không đăng ký được thành viên, làm thế nào để upload ảnh...
Post Reply
suyt_sa_co
Posts: 21
Joined: Fri 26 Apr, 2013 7:43 am
Location: hai phong

linh moi kính chào các vị tiền bối và các bằng

Post by suyt_sa_co » Mon 29 Apr, 2013 1:42 pm

em là lính mới có gì không biết xin các bác chỉ bảo,em cảm on các bác nhiều.
già thì lại thích măng non
trẻ con thì lại ưa đồ cổ
Súyt_Sa_Cơ

Tamkhong
Posts: 1
Joined: Fri 14 Feb, 2014 6:13 am
Location: Hanoi

Post by Tamkhong » Fri 14 Feb, 2014 6:21 am

Em là học sinh lớp vỡ lòng. Xin được kính chào các bậc tiền bối ạ. E muốn được tìm hiểu tiền cổ, cũ. Xin các cụ giúp đỡ và chỉ giáo ợ. :roll: :roll: :roll:

Post Reply

Return to “Cách sử dụng diễn đàn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest