Page 1 of 1

Cho mình hỏi về 4 đồng tiền xu năm 1968-1974

Posted: Sat 28 Dec, 2013 1:13 am
by air_96
mình có 4 đồng tiền xu: 10 ĐỒNG 1968. 20 ĐỒNG 1968. 5 ĐỒNG 1968 . 10 ĐỒNG 1974.
cho em hỏi mấy đồng tiền trên có giá trị gì không vậy. :?:

Posted: Sat 28 Dec, 2013 11:56 am
by phuongtu
Mấy xu Việt Nam Cộng Hoà, không hiếm, giá từ vài K đến vài chục K tùy theo chất lượng. Chúc vui vẻ !