Page 1 of 1

Nhớ Quý Huynh

Posted: Fri 19 Jul, 2013 6:12 pm
by doanthanhthuy
Đã lâu không tham gia diễn đàn được, nay nhớ quá vào lại và nhân thể hỏi thăm quý huynh trên diễn đàn : " Muốn biết tin anh Thuan Luc . Cảm ơn nhiều!"
Thư từ xin gửi qua Email: tienxua@gmail.com

Cảm ơn anh Thuan Luc

Posted: Sun 21 Jul, 2013 2:09 am
by doanthanhthuy
Đã liên lạc với anh Thuan Luc . Rất vui khi nhận được thư. Cảm ơn và chúc anh cùng tất cả : "AN VUI & HẠNH PHÚC !"