Page 1 of 1

đại trị thông bảo hậu nguyên

Posted: Sat 31 Mar, 2012 3:50 am
by TVAd
kính các bác trên diễn đàn đồng đại trị hậu nguyên
Image

Posted: Sat 31 Mar, 2012 4:19 am
by haanh167
Giá như mà không bị vết thừa đồng vắt qua thì 10 điểm
\:D/ \:D/ \:D/

Posted: Sun 01 Apr, 2012 8:55 am
by Ngọc Hải
Cảm ơn món quà mừng ngày kỷ niệm CLB Tràng An...
Rất tiếc chủ nhân không đến dự buổi gặp mặt

Posted: Mon 02 Apr, 2012 5:52 am
by archaeology_1989
Image
ĐẠI TRỊ NGUYÊN BẢO (2 CÁI MÓC CHỮ NGUYÊN)