Page 1 of 1

Bắc TT - Phát hành đồng tiền kỷ niệm 70 năm ng

Posted: Wed 15 Feb, 2012 1:59 am
by duc4eyes
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/60261/t ... -hiem.html

Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên vừa thông qua việc phát hành đồng tiền kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Image[/img]