Vi Phạm Luật

Dành cho những bài viết không nằm trong các chủ đề nêu trên
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Vi Phạm Luật

Post by 9PN » Mon 18 Jan, 2010 7:28 pm

Watch out!

Vi phạm

VC 12.814,6.
Việc không tuân theo quy định của giấy phép.
Phạt $214.

VC 14600 (A)
Việc không thông báo cho DMV của sự thay đổi địa chỉ trong vòng 10 ngày
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với chứng minh hợp lệ chỉnh.
Phạt $214.

VC 16028 (A)
Không cung cấp bằng chứng về trách nhiệm tài chính (bảo hiểm)
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với các bằng chứng về bảo hiểm ngày hoặc sau ngày vi phạm.
Phạt $796.

VC 21453 (A)
Không dừng lại ở một tín hiệu màu đỏ.
Phạt $436.

VC 22.350
214
VC 22.349
Tốc độ không an toàn, 1-15 dặm qua giới hạn.


VC 22.350

328
VC 22.349
Tốc độ không an toàn, 16-25 dặm hơn giới hạn ..


VC 22.450

214
Không dừng lại ở một dấu hiệu dừng lại.

VC 22454 (A)
Đi qua một xe buýt trường học với tín hiệu màu đỏ nhấp nháy.
Phạt $616

VC 23123 (A)

148
Ổ điện thoại không dây bằng cách sử dụng tay không vi phạm, miễn phí đầu tiên.
Phạt $148

VC 23123 (A)
Ổ điện thoại không dây không sử dụng bàn tay Việt, Đối với mỗi vi phạm tiếp theo.
Phạt $256

VC 23123,5 (A)
Lái xe trong khi thiết bị không dây để gửi, đọc hoặc viết văn bản.
Phạt $148

VC 23124 (B)
Thứ đĩa bằng cách sử dụng điện thoại không dây.
Phạt $148

VC 22500 (I)
Đậu xe ở một khu vực tải xe buýt.
Phạt $976

VC 22507,8 (A qua C)

976
Vi phạm các quy định đậu xe bị vô hiệu hoá, vi phạm đầu tiên.
Phạt $976

VC 22507,8 (A qua C)
Vi phạm các quy định đậu xe bị vô hiệu hoá, vi phạm lần thứ hai.
Phạt $1876

VC 26708 (A)

178
Trái pháp luật tài liệu trên cửa sổ xe.
Phạt $178

VC 27150 (A và B)
Muffler đầy đủ yêu cầu
Phạt $178

VC 27315 (D và E)
Bắt buộc sử dụng dây đai an toàn.
Phạt $148

VC 27360 (A và B)
Bắt buộc sử dụng các hạn chế hành khách trẻ em
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm bằng cách điền một tòa án có thẩm quyền chương trình con chuyeån chỗ.
Phạt $436

VC 27.400
Tai nghe / Earplugs trên cả hai tai.
Phạt $178

VC 27803 (A qua C)
Xe gắn máy mũ bảo hiểm yêu cầu.
Phạt $178

VC 34.506,3

616
Thương mại Driver - Đăng vi phạm sách
Phạt $616

VC 4000 (A)
Không có bằng chứng về việc đăng ký hiện hành.
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với chứng minh hợp lệ chỉnh.
Phạt $256

VC 4.159
DMV thông báo về thay đổi địa chỉ trong vòng 10 ngày.
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với chứng minh hợp lệ chỉnh.
Phạt $178

VC 5.200
Hiển thị của tấm giấy phép.
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với chứng minh hợp lệ chỉnh.
Phạt $178

VC 9400 (A qua C)
Thương mại phí do trọng lượng.
Lưu ý: tiền phạt có thể giảm với chứng minh hợp lệ chỉnh.
Phạt $178

Post Reply

Return to “Bên lề sưu tầm tiền”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests