Luyện não

Dành cho những bài viết không nằm trong các chủ đề nêu trên
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Luyện não

Post by Khải-SG » Thu 24 Dec, 2009 6:19 am

More Brain Stuff . . From Cambridge University .

Olny srmat poelpe can raed this. I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd what I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers in a word are, the olny iprmoatnt tihng is that the first and last ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can still raed it wouthit a porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe. Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! If you can raed this psas it on!!

Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 24 Dec, 2009 11:08 am

Thử áp dụng nguyên tắc này cho tiếng Việt đơn âm và có dấu của chúng ta xem thế nào ? :lol:

Chỉ nữhng ngờưi tnhôg mnih có the doc cai nay. Toi kôhgn the tin noi mìhn co thể hểiu đợưc nữnhg gì đnag đọc. Về nnăg lực kinh nạgc của bộ não con ngờ ưi, teho một nhgêin cuu cua đai hoc Cmabrigde, thứ tự của các chữ torgn một từ khôgn qaun trọgn, yếu tố qaun trọgn nhat la chữ đầu têin và cốui cùgn pảhi đúgn vị trí. Nữhgn chữ còn lại có thể teho một tậrt tự bất kỳ mà bạn vẫn có thể đoc đợưc kôhgn khó kăhn gì. Nugêyn nâhn là do não con nưgời kônhg đọc tnừg chữ mà đọc cả từ. Hay nhỉ ? Tưrớc đây tôi lôun nhgĩ cnhíh tả là qaun tọrgn ! Nếu bạn hểiu đợưc đạon têrn, hãy tếip tục gửi nó đi !!

User avatar
gokien
Posts: 1961
Joined: Mon 18 Sep, 2006 3:40 am
Location: hai phong
Contact:

Post by gokien » Thu 24 Dec, 2009 3:31 pm

viet-numis wrote:Thử áp dụng nguyên tắc này cho tiếng Việt đơn âm và có dấu của chúng ta xem thế nào ? :lol:

Chỉ nữhng ngờưi tnhôg mnih có the doc cai nay. Toi kôhgn the tin noi mìhn co thể hểiu đợưc nữnhg gì đnag đọc. Về nnăg lực kinh nạgc của bộ não con ngờ ưi, teho một nhgêin cuu cua đai hoc Cmabrigde, thứ tự của các chữ torgn một từ khôgn qaun trọgn, yếu tố qaun trọgn nhat la chữ đầu têin và cốui cùgn pảhi đúgn vị trí. Nữhgn chữ còn lại có thể teho một tậrt tự bất kỳ mà bạn vẫn có thể đoc đợưc kôhgn khó kăhn gì. Nugêyn nâhn là do não con nưgời kônhg đọc tnừg chữ mà đọc cả từ. Hay nhỉ ? Tưrớc đây tôi lôun nhgĩ cnhíh tả là qaun tọrgn ! Nếu bạn hểiu đợưc đạon têrn, hãy tếip tục gửi nó đi !!
ha ha ... cái trì này vớ vẩ quá
việc lộn chữ trong khi hcat em cũng hay bị bà con la
nhjung họ hcỉ người thui chứu vẫn hỉu được

thậm chí vị trí của chữ trong 1 câu văn cũng không qua ntrọng

nếu tính trung bidnhf 6 kí tự quanh 1 key trên keybỏad việc đọc vòn khó hơn rất nhiều lần

điều này không phải lâhp lậubrro vệ tính cẩu thả gủagõkíen mà 1 qưuan điểm trong việc ràn rão

em chắc chắn ai quen với kiểu võ yháu cỉa gl cũinmg hiỉu vậu ấy nói gì

từ này không sợ bvõ tháy nữa ròi :)
- kết nối người chơi tem & tiền VN
- khám phá con tem nhỏ - tận hưởng niềm vui lớn
- mỗi con tem là một nốt nhạc để chúng ta viết lên nhạc phẩm của mình

Post Reply

Return to “Bên lề sưu tầm tiền”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests