Đánh giá giá trị các tờ tiền này dùm em cái 1930

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply

Tiger Nguyễn
Posts: 2
Joined: Wed 07 Jan, 2015 3:51 am

Re: Đánh giá giá trị các tờ tiền này dùm em cái 1930

Post by Tiger Nguyễn » Wed 07 Jan, 2015 5:01 am

Hình như tiền Quang Kim, tiền thời tưởng giới thạch, giá trị của nó tầm 3 đến 6$, tùy vào việc thương lương với khách và ban.
ĐÃ LÀM NGƯỜI THÌ PHẢI CÓ UY TÍN,PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG TỪNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.!!!

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests