Nhờ các bác định giá giùm em cái đồng bạc năm 1933

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
dangtaibay
Posts: 1
Joined: Fri 04 Apr, 2014 6:34 am

Nhờ các bác định giá giùm em cái đồng bạc nă

Post by dangtaibay » Fri 04 Apr, 2014 6:40 am

Hiện nay em có 1 một đồng bạc Bảo Đại sắc tứ 1933 mong các bác cho em cái giá có được không?

(hình minh hoạ)

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Nhờ các bác định giá giùm em cái đồng bạc

Post by nt » Mon 21 Apr, 2014 9:12 am

dangtaibay wrote:Hiện nay em có 1 một đồng bạc Bảo Đại sắc tứ 1933 mong các bác cho em cái giá có được không?

(hình minh hoạ)
Chưa thấy hình...:D nhưng nghe tên cũng biết là quý ...rồi..=D> =D>
TRIỆU TÁM ĐÃ ƯNG CÁI BỤNG CHƯA....? Nếu có hình, giá còn cao hơn nữa.... chúc mừng...=D>
Mất thì giờ.. Rách Việc.... :mrgreen: #-o [-X

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest