Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
hoobank
Posts: 13
Joined: Thu 06 Mar, 2014 8:24 am

Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này

Post by hoobank » Thu 06 Mar, 2014 9:08 am

Mình không biết nó là đồng tiền thời nào, mong các bác chỉ giáo
http://imageshack.us/content_round.php? ... 9/4uhp.jpg
http://imageshack.us/content_round.php? ... 0/dqd4.jpg

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 06 Mar, 2014 11:01 pm

Tiền phổ thông Nhât bản...
Nhật bản Quốc--ngũ thập sen.. Minh Hoà 55 niên..
Giá trị không cao.....:D

ImageImage
:lol: :roll:

hoobank
Posts: 13
Joined: Thu 06 Mar, 2014 8:24 am

Post by hoobank » Fri 07 Mar, 2014 1:37 am

Cam on̉ bạn

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests