Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này với

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
PhanNam
Posts: 6
Joined: Wed 08 Jan, 2014 6:11 pm

Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này với

Post by PhanNam » Fri 28 Feb, 2014 2:47 pm

Mình không biết nó là đồng tiền thời nào, mong các bác chỉ giáo ^^

Image

thanks :D

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Re: Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này v

Post by Ngọc Hải » Sat 01 Mar, 2014 12:14 am

PhanNam wrote:Mình không biết nó là đồng tiền thời nào, mong các bác chỉ giáo ^^

Image

thanks :D
祥聖通寶 - Tường thánh thông bảo. Tiền Việt Nam đúc khoảng thế kỷ 18 - 19. Hiệu tiền này các nước đồng văn không có. Việt nam có nhiều hiệu tiền
mà các nước không có như Phúc bình, Tường quang, tường tống v.v Vì tiền đúc muộn, nhỏ, biên sau không đẹp nên giá trị thương mại không cao.

Bạn yêu tiền cổ , khỉ hỏi mẫu tiền nào bạn nên chụp ảnh cả mặt sau thì dễ xem hơn. Dù lưng trơn nhưng nó là thông điệp để phân loại tiền.

PhanNam
Posts: 6
Joined: Wed 08 Jan, 2014 6:11 pm

Post by PhanNam » Sat 01 Mar, 2014 4:09 am

Cảm ơn bạn rất nhiều, lần sau khi úp ảnh mình sẽ chú ý :)

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest