co mot so to tien nhung khong biet ten goi. xin cac tien boi chi them dum. Em moi tap tanh choi thoi

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
lamkhai1982
Posts: 1
Joined: Thu 26 Sep, 2013 5:37 pm
Location: hau giang

co mot so to tien nhung khong biet ten goi. xin cac tien boi

Post by lamkhai1982 » Sat 25 Jan, 2014 9:52 am

[/img]

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 25 Jan, 2014 7:18 pm

Không thấy gì cả nên cũng không bói được. Bạn theo cách hướng dẩn để hình ah:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=77

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests