[Help] Các bác xem giúp em mấy đồng tiền này với !!

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
mr_kold
Posts: 3
Joined: Mon 30 Dec, 2013 2:11 pm

[Help] Các bác xem giúp em mấy đồng tiền này vớ

Post by mr_kold » Mon 30 Dec, 2013 2:55 pm

Em có ấy đồng tiền nhờ các bác giám định hộ đây ạ.
Em chỉ biết 1 đồng là Nguyên Phong Thông bảo và một đồng hình như là Khang Hy Thông Bảo gì đó. Em cũng mù tiếng tàu với cả cũng không có kinh nghiệm gì về tiền cổ cả... Mong các bác giúp đỡ ^^


Image

Image

Image

mr_kold
Posts: 3
Joined: Mon 30 Dec, 2013 2:11 pm

Post by mr_kold » Fri 03 Jan, 2014 12:02 am

Em đã tìm ra chúng..
Lần lượt :
2 đồng Khang Hi thông bảo.
Nguyên Phong thông bảo.
Hàm Bình thông bảo.
Thiệu Phong bình bảo.
Trị Bình thánh bảo.
Em cảm ơn..

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests