Page 1 of 1

Mời mọi người chiêm ngưỡng thoi vàng thời vua

Posted: Mon 07 Oct, 2013 6:09 am
by mitxon
ai có lòng xin mua lại giúp VN những báu vật này
http://coins.ha.com/c/item.zx?saleNo=3026&lotNo=23562

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us
buy it now là 35,000 USD

và một thoi vàng khác thời Tự Đức, Auction ended.
http://coins.ha.com/c/item.zx?saleNo=230&lotNo=6598
Image

Uploaded with ImageShack.us
http://img818.imageshack.us/img818/1092/5744.jpg

Thanks

Re: Mời mọi người chiêm ngưỡng thoi vàng thời

Posted: Wed 09 Oct, 2013 8:26 am
by duongdoh
mitxon wrote:ai có lòng xin mua lại giúp VN những báu vật này
http://coins.ha.com/c/item.zx?saleNo=3026&lotNo=23562

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us
buy it now là 35,000 USD

và một thoi vàng khác thời Tự Đức, Auction ended.
http://coins.ha.com/c/item.zx?saleNo=230&lotNo=6598
Image

Uploaded with ImageShack.us
http://img818.imageshack.us/img818/1092/5744.jpg

Thanks
có lòng nhưng lực bất tòng tâm bác ạ