nho cac bac xem giup xem day co phai dong tien dong dương that không?

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
ducvuongdndt
Posts: 3
Joined: Sun 04 Aug, 2013 2:52 pm

nho cac bac xem giup xem day co phai dong tien dong dương

Post by ducvuongdndt » Sun 04 Aug, 2013 3:29 pm

tien xu bac dong dương 1829 không biet day la gia hay that nua nho cac bac xem giup?http://imageshack.us/photo/my-images/534/no2k.jpg/

Image

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Mon 05 Aug, 2013 4:14 am

Tiền giả bạn à. Năm 1829 là thời vua Minh Mạng, chưa có tiền Đông Dương

ducvuongdndt
Posts: 3
Joined: Sun 04 Aug, 2013 2:52 pm

mr vương

Post by ducvuongdndt » Mon 05 Aug, 2013 1:48 pm

cam on ban phương tu nhieu nhe?

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests