thắc mắc khi đọc sách sử

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

thắc mắc khi đọc sách sử

Post by phuongtu » Tue 09 Jul, 2013 4:51 am

Trong sách "Đại Việt sử kí tục biên" do nhà xuất bản Hồng Bàng - Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây có chép vào năm Bảo Thái thứ hai (tháng 6 năm 1721) có đoạn như sau:
" Ra lệnh cho quan, dân trong nước quyên nộp thóc cho quan chức. Sau đó lại ra lệnh quyên nộp tiền đồng, tiền giấy để trao cho chức phẩm."
TIỀN GIẤY thời này là loại tiền gì vậy? bác nào biết xin giải đáp giúp!

suyt_sa_co
Posts: 21
Joined: Fri 26 Apr, 2013 7:43 am
Location: hai phong

Post by suyt_sa_co » Tue 09 Jul, 2013 6:40 am

chắ là ngân phiếu bá ah.
già thì lại thích măng non
trẻ con thì lại ưa đồ cổ
Súyt_Sa_Cơ

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest