Các Lão định giá dùm em Đồng Hoa Xoè 1900

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
firefrog28
Posts: 1
Joined: Mon 15 Oct, 2012 3:47 am

Các Lão định giá dùm em Đồng Hoa Xoè 1900

Post by firefrog28 » Mon 15 Oct, 2012 3:50 am

http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/3ca83803 ... mg2547.jpg
http://nr0.upanh.com/b3.s32.d2/0baf26a1 ... mg2548.jpg

Các Lão làng có thể giúp em định giá đồng này được không

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests