THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
victor449
Posts: 7
Joined: Thu 22 Mar, 2012 2:56 am

THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP

Post by victor449 » Thu 22 Mar, 2012 3:13 am

E tình cờ nghe được từ những ông bạn già là đồng xu đông dương năm 1946 có một số đồng đúc nhầm bằng bạch kim. Các ông bạn em thì noi chuyện này có viết trong một cưốn sách tiền tệ trước năm 1975. Ai biết về chuyện này giải thích hộ em.

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest