Bộ sưu tập tiền cổ của mình nè!! Đảm bảo xem được.

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
vimotthegioihp
Posts: 1
Joined: Mon 07 Nov, 2011 1:14 pm
Location: Vĩnh Long

Bộ sưu tập tiền cổ của mình nè!! Đảm bảo x

Post by vimotthegioihp » Mon 07 Nov, 2011 1:17 pm


Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Xem được?

Post by Cuctran » Fri 11 Nov, 2011 8:17 pm

Chào bạn vimotthegioihp, xin hỏi lại là bộ tiền của bạn xem được, có nghĩa là xem được hình, hay giá trị của bộ tiền?
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest