cho em hoi

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
aabbaa
Posts: 2
Joined: Fri 12 Aug, 2011 1:22 pm

cho em hoi

Post by aabbaa » Fri 12 Aug, 2011 1:28 pm

em có tờ tiền seri
em không biết nó có giá trị không?? các anh giúp em nhé

aabbaa
Posts: 2
Joined: Fri 12 Aug, 2011 1:22 pm

Post by aabbaa » Fri 12 Aug, 2011 1:29 pm

seri 6805086 đồng 1000VND

User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Sat 13 Aug, 2011 4:02 pm

aabbaa wrote:seri 6805086 đồng 1000VND
Giá trị tối thiểu phải từ 1000 trở lên bạn ah, mức tối đa phụ thuộc vào nhận định của từng người. :lol:

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest