cho em hỏi đây là đồng xu gì ạ, và giá trị của nó như thế nảo

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
piastre
Posts: 1
Joined: Sat 09 Oct, 2010 3:39 am

cho em hỏi đây là đồng xu gì ạ, và giá trị c

Post by piastre » Thu 04 Aug, 2011 10:08 am

Image
Image

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests