nhờ xem giúp tiền thời nào, năm nào???

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
minhnetlk2009
Posts: 1
Joined: Sat 02 Jul, 2011 5:59 am

nhờ xem giúp tiền thời nào, năm nào???

Post by minhnetlk2009 » Sat 02 Jul, 2011 6:31 am

em không biết là tiền năm nào nữa, chẳng có ghi năm ji hết. xin các anh chỉ giùm????

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: nhờ xem giúp tiền thời nào, năm nào???

Post by nt » Sat 02 Jul, 2011 8:34 am

minhnetlk2009 wrote:em không biết là tiền năm nào nữa, chẳng có ghi năm ji hết. xin các anh chỉ giùm????
Bạn có biết bạn hỏi cài gì không đó...???:roll: :oops:
Sao tốn thì giờ gõ câu hỏi mà hỏi một câu trời ơi đất hỡi như vậy...??? thiệt là bó tay dot com... ](*,) [-X
Câu hỏi này phải gửi nhà ngoại cảm PTH mới đúng chỗ...!!!!.:D :oops: 8)

viettiengiadatquang
Posts: 94
Joined: Wed 29 Oct, 2008 3:46 am
Location: QUẢNG NGÃI

Re: nhờ xem giúp tiền thời nào, năm nào???

Post by viettiengiadatquang » Mon 04 Jul, 2011 9:41 am

minhnetlk2009 wrote:em không biết là tiền năm nào nữa, chẳng có ghi năm ji hết. xin các anh chỉ giùm????
Có lẽ bạn đang định gửi một cái ảnh kèm theo câu hỏi nhưng khi phát lệnh gửi thì chữ đi theo mà ảnh ở lại phải không bạn? Bạn cố gắng thử lại xem? :P
Tiến lên nào đất Quảng quê ta

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest