định dạng hộ em đồng này với

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
tranghd1
Posts: 1
Joined: Mon 01 Nov, 2010 1:40 pm

định dạng hộ em đồng này với

Post by tranghd1 » Mon 01 Nov, 2010 2:03 pm

Mặt trước
Image
mặt sau
Image

mặt trước có ghi republique francaise 1553
mặt sau ghi republica mexicana
các bác định giá hộ em với chẳng biết nó thuộc thể loại gì tìm trên mạng cũng không thấy[/quote][/list]

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Tue 02 Nov, 2010 1:26 am

cái này vô giá, vì là tiền fake
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests