Giá trị và ý nghĩa của các loại tiền

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
hoantn8883
Posts: 2
Joined: Tue 04 Jan, 2011 2:34 am
Location: Tp.HCM

Giá trị và ý nghĩa của các loại tiền

Post by hoantn8883 » Tue 04 Jan, 2011 2:45 am

Các hình tôi sẽ gửi đến các bạn là loại tiền Trung quốc , triều đại nhà Minh, các ACE nào biết gì về loại tiền này thì hãy gửi mail cho tôi nhé. Chân thành xin cảm ơn
[/list]

hoantn8883
Posts: 2
Joined: Tue 04 Jan, 2011 2:34 am
Location: Tp.HCM

Giá trị và ý nghĩa của các loại tiền

Post by hoantn8883 » Tue 04 Jan, 2011 2:49 am

Khi có thông tin vui lòng gửi mail chi tôi. Chân thành xin cảm ơn

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest