Những thay đổi về thiết kế của các đồng đôla mới

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Những thay đổi về thiết kế của các đồng đ

Post by vuthang » Wed 21 Apr, 2010 1:20 pm

Open Head - Open Heart - Open Hand

Heraclius
Posts: 22
Joined: Mon 11 May, 2009 4:49 am

Post by Heraclius » Tue 11 Mar, 2014 7:57 am

Trong mấy nước có lịch sử thiết kế tiền giấy hùng hậu có mỗi Pháp với Mỹ, đồng đô màu xanh nhìn sang trọng lịch thiệp thế mà năy đem in ra đủ màu như cầu vồng, thật chướng mắt quá.

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests