Cần giúp đỡ.

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
NguyenTat119
Posts: 8
Joined: Thu 11 Aug, 2011 3:11 am

Cần giúp đỡ.

Post by NguyenTat119 » Tue 30 Aug, 2011 6:04 am

Hiện tại em cần cuốn sách:
Huyệt tiền nhập môn-thủ loại tiền khảo bác nào có cho em cái link.
ĐỌc mấy bài phỏng đúc thấy hầu hết các bác đều chơi theo quyển này.
Cám ơn!
Nhân bất học bất tri lý.

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests