những loại tiền kỳ lạ!

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
suyt_sa_co
Posts: 21
Joined: Fri 26 Apr, 2013 7:43 am
Location: hai phong

những loại tiền kỳ lạ!

Post by suyt_sa_co » Fri 19 Jul, 2013 7:53 am

già thì lại thích măng non
trẻ con thì lại ưa đồ cổ
Súyt_Sa_Cơ

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests