Page 1 of 1

Cho em hỏi về tờ Chi phiếu của Nam Đô Ngân hàn

Posted: Tue 09 Jul, 2013 6:52 pm
by Mai Trần Bảo Duy
Cho em xin được hỏi về giá trị và lịch sử của em nó ạ!

Posted: Wed 07 Aug, 2013 3:28 pm
by Khải-SG
Thấy chi phiếu gì đâu em Duy?
Chỉ thấy hình nầy :

Image

Sao không post nó direct lên đây ?