Page 1 of 1

Giá trị Hũ tiền cổ

Posted: Mon 11 Mar, 2013 2:07 pm
by Anh Túc
Xin hỏi các bác giá trị của 1 hũ tiền cổ bị vỡ mảnh trên của hũ chỉ còn lại khoảng 1 nửa hũ. Nhưng tiền thì còn nguyên cục xanh rì(đóng cục to chia làm 2 cục vì cái hũ bị phạt ngang ngang vào phần hũ trên bị nát). Em phát hiện có đồng Nguyên phong thông bảo, Trị bình nguyên bảo, Đại hoà thông bảo và còn nhiều đồng nữa mà e không biết tên