Giá trị Hũ tiền cổ

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
Anh Túc
Posts: 1
Joined: Mon 11 Mar, 2013 1:51 pm

Giá trị Hũ tiền cổ

Post by Anh Túc » Mon 11 Mar, 2013 2:07 pm

Xin hỏi các bác giá trị của 1 hũ tiền cổ bị vỡ mảnh trên của hũ chỉ còn lại khoảng 1 nửa hũ. Nhưng tiền thì còn nguyên cục xanh rì(đóng cục to chia làm 2 cục vì cái hũ bị phạt ngang ngang vào phần hũ trên bị nát). Em phát hiện có đồng Nguyên phong thông bảo, Trị bình nguyên bảo, Đại hoà thông bảo và còn nhiều đồng nữa mà e không biết tên

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest