Lập nhóm sưu tầm tiền tại Đà Nẵng

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
ladyfirst
Posts: 28
Joined: Tue 20 May, 2008 11:31 am
Location: Đà Nẵng
Contact:

Lập nhóm sưu tầm tiền tại Đà Nẵng

Post by ladyfirst » Fri 25 Jan, 2013 5:26 pm

Nếu sai chỗ mong mod di chuyển dùm, đừng xoá ạ. Cảm ơn

Mình mới tạo group sưu tầm tiền tại Đà Nẵng, mọi người có thể giao lưu tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/114084285436148/
Nếu không có facebook hãy liên hệ với mình qua inbox forum.viet-numis.com

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests