CHO CHÁU HỎI ĐÂY LÀ TIỀN CHÍNH HÒA VN HAY TQ VÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ HAY không

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
P.A.PINK
Posts: 2
Joined: Wed 08 Feb, 2012 1:29 pm
Location: hà nội

CHO CHÁU HỎI ĐÂY LÀ TIỀN CHÍNH HÒA VN HAY TQ VÀ N

Post by P.A.PINK » Tue 31 Jul, 2012 5:52 am

tiền chỉ là giấy, nhưng 0 phải giấy nào cũng là tiền

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests