Tien 500k sơ ri 09999999

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
hoa124
Posts: 1
Joined: Mon 14 May, 2012 1:56 pm

Tien 500k sơ ri 09999999

Post by hoa124 » Mon 14 May, 2012 2:10 pm

Mình chưa định giá được đồng tiền này, anh em cho ý kiến nhé[/b]

huyinter1975
Posts: 25
Joined: Wed 22 Nov, 2006 7:38 am
Location: đà nẵng

Re: Tien 500k sơ ri 09999999

Post by huyinter1975 » Thu 02 Aug, 2012 3:03 pm

hoa124 wrote:Mình chưa định giá được đồng tiền này, anh em cho ý kiến nhé[/b]
UP HINH BAN OI

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest