Tiền Ủy Bang Trung Ương

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
anhvu0280
Posts: 5
Joined: Mon 09 Apr, 2012 1:22 pm
Location: Viet Nam

Tiền Ủy Bang Trung Ương

Post by anhvu0280 » Thu 12 Apr, 2012 5:57 pm

Mấy Bác cho Hỏi Tiền này có từ năm nào?
http://imageshack.us/photo/my-images/109/33mtsau34.jpg/

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 12 Apr, 2012 7:10 pm

Úi Chời.....Lạ à nghe...!!!.Một người Việt sưu tầm tiền Việt tại Vietnam mà không biết nó là tiền gì..??? Thì quả thật chương trình dậy lịch sử cận đại Việtnam quá thiếu sót.....:D :roll: Hay lười học lịch sử...???
Tới cái danh xưng cũng không hay...??? Tiền nó xuất hiện lúc nào cũng không biết...???
Hãy vào mục "tìm kiếm" về tiền VN thì sẽ rõ nguồn gốc.... Loại tiền này đã bàn nát nước tại mục kia rồi.... Bác tìm đọc lại xem.... :roll:
Đã muốn sưu tầm thì đừng có lười search, nếu không muốn trả học phí vô lối .
:twisted: :twisted: :oops:

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest