Bó Tay

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
anhvu0280
Posts: 5
Joined: Mon 09 Apr, 2012 1:22 pm
Location: Viet Nam

Bó Tay

Post by anhvu0280 » Mon 09 Apr, 2012 4:25 pm

Sao Tôi post Hình mà không nhìn thấy , có ai post lên đc không , chỉ tôi với :roll: [/b]

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Bó Tay

Post by 9PN » Mon 09 Apr, 2012 6:11 pm

anhvu0280 wrote:Sao Tôi post Hình mà không nhìn thấy , có ai post lên đc không , chỉ tôi với :roll: [/b]
Bạn làm theo công thức này thử:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=77

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests