em là mem mới cho em hỏi đây là chính hòa của VN hay TQ

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
P.A.PINK
Posts: 2
Joined: Wed 08 Feb, 2012 1:29 pm
Location: hà nội

em là mem mới cho em hỏi đây là chính hòa của VN

Post by P.A.PINK » Mon 13 Feb, 2012 9:19 am

Image
tiện cho em hỏi đồng này luôn
Image
tiền chỉ là giấy, nhưng 0 phải giấy nào cũng là tiền

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest