Các a cho ít thông tin

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
enhoc0512
Posts: 4
Joined: Thu 19 Jan, 2012 5:53 am

Các a cho ít thông tin

Post by enhoc0512 » Fri 20 Jan, 2012 5:36 am

Mới đào đc ở gần nhà cái ấn.. bác nào có thông tin giúp em
Image
Image
Image
Cho e hỏi giá trị của các đồng
Khang Hy Thông Bảo
Càn Long Thông Bảo
Trị Bình Thông Bảo
Khai Nguyên Thông Bảo
Thiên Thánh Nguyên Bảo Bắc tống
Nguyên Phong Thông Bảo (VN)
Nguyên Phong TB ( TQ)

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests