Nhờ các Bác xem giúp đồng năm 1908 Đông Dương thật hay giả

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
thamtu.thamtutu
Posts: 45
Joined: Thu 11 Oct, 2007 1:12 am
Location: VIET NAM (tp HCM )

Nhờ các Bác xem giúp đồng năm 1908 Đông Dương t

Post by thamtu.thamtutu » Sat 15 Oct, 2011 2:14 pm

Minh vừa mua được 4 đồng tiền Đông Dương 1908 nhưng không biết thật hay giả . Nhờ các bác xem giúp

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests