TemViet

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

TemViet

Post by 9PN » Thu 01 Sep, 2011 11:35 pm

Ước gì.
TemViet gần 5 năm, mình gia nhập cũng được 4 năm 3 tháng, mấy ngày....

Thuở ban đầu vào món nghiện tem này là năm 1973 nhưng đến 1974 thì tặng hết cho người bà con sau khi đọc 1 tập san thế giới (tiếng việt) bảo là tem đắt tiền nhất trên thế giới có thể làm giả. Thế là mình chuyển qua sưu tầm tiền vì hy vọng không có giả. Ai ngờ, hôm này tiền giả cũng nhiều. Thôi thì bắt đầu sưu tầm tem lại. Tem Việt thì nhiều nhưng chủ đề thì chưa tìm ra nên cũng tạm sưu tầm dòng VNCH block of 4 (vì không cần đầy đủ) và FDC Người Cày Có Ruộng. Hy vọng ngày nào đó mình đủ mạnh để mê thật mê và nghiện thật nghiện món Tem và khỏi tiếc nuối 1 quyết định sai lầm năm xưa.

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests