Cho cháu tham khảo ý kiến

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
mahailoc_kg98
Posts: 16
Joined: Sat 21 Aug, 2010 3:28 am

Cho cháu tham khảo ý kiến

Post by mahailoc_kg98 » Sat 04 Sep, 2010 9:25 am

đồng "Càn Long thông bảo" của nhà Mãn Thanh trị giá bao nhiêu tiền vậy?

viettiengiadatquang
Posts: 94
Joined: Wed 29 Oct, 2008 3:46 am
Location: QUẢNG NGÃI

Post by viettiengiadatquang » Sat 11 Sep, 2010 1:01 am

Còn thùy thuộc đồng tiền đó như thế nào em à. nếu có hình ảnh mọi người sẽ góp ý dễ hơn :lol:
Tiến lên nào đất Quảng quê ta

mahailoc_kg98
Posts: 16
Joined: Sat 21 Aug, 2010 3:28 am

Post by mahailoc_kg98 » Sat 11 Sep, 2010 9:49 am

đồng tiền có đường kính 2.2 cm chú ah

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest