Page 1 of 1

Tang chứng 5000 đồng 1975 bị huỷ?

Posted: Sun 28 Jun, 2015 5:12 am
by hoobank
Em có nghe qua tờ 5000 đồng 1975 bị huỷ và được lấy ra nên bị lỗi, không biết tờ này có phải là tờ tang chứng về câu chuyên tiền được lấy ra từ máy huỷ không?

Re: Tang chứng 5000 đồng 1975 bị huỷ?

Posted: Sun 28 Jun, 2015 9:08 am
by nt
Tang chứng thế nào.??
Bị lỗi ra sao.??
Không đưa ra bằng chứng mà đặt câu hỏi thế này:" không biết tờ này có phải là tờ tang chứng về câu chuyên tiền được lấy ra từ máy huỷ không?
Nhìn hình thì biết được gì bây giờ..??
Hay bạn muốn Đố vui để Chọc..??? :twisted: :mrgreen:
Hiểu đươc ý bạn hay biết hình bạn dán muốn chứng minh cài gì thì chít liền....Bó tay..!!! :roll: :shock:

Re: Tang chứng 5000 đồng 1975 bị huỷ?

Posted: Mon 29 Jun, 2015 5:12 am
by 9PN
Tang chứng là tờ 10000 đồng VNCH. Tờ này đem đi hũy, sau khi cho vào thùng hủy thì công nhân lấy 1 số ít. Nếu cầm tờ 10000 đồng lên tay thì chất lượng mềm ũng, sờ tờ tiền giấy không láng đẹp. 9PN có 1 tờ hủy như thế, cho đi PMG thì họ chấm 50 điểm vì quá ũng... :lol: :P :P :P
10KRusta.JPG