Page 1 of 1

Cho em hỏi về cách bảo quản tiền xu như thế n

Posted: Wed 29 Jun, 2011 3:36 am
by vitconu1989
Hiện e đang có rất nhiều tiền xu của các nước. Nhưng em chỉ bỏ chúng trong một cái hộp thiếc nhỏ. Em rất mún mua những bìa cứng như các đàn anh trên diễn đàn đã hướng dẫn, nhưng hiện e là sinh viên nên tiền bạc còn hạn chế ạ. Xin các anh chị cho em lời khuyên. Thanks!

Posted: Wed 29 Jun, 2011 8:22 am
by duongdoh
Thông thường không cần bảo quản đâu bạn ạ