Các loại thư pháp trên tiền cổ việt nam?

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
daitiengia
Posts: 27
Joined: Sat 10 Nov, 2007 1:18 pm

Các loại thư pháp trên tiền cổ việt nam?

Post by daitiengia » Mon 21 Apr, 2008 4:08 am

Về thư pháp trên tiền cổ Việt Nam, em được biết có rất nhiều loại như: kiểu chân thư, khải thư , thảo thư, triện thư, hành thư, cuồng thảo thư, tạp thư.Về những loại thư pháp phức tạp thì việc tìm hiểu đối với em là quá tầm song nhũng loại đơn giản như chân thư , khải thư em thấy sách tiền kim loại dùng không thống nhất.Ví dụ như phần lớn các loại tiền mà sách đề cập ở phần viết có mô tả thư pháp là" kiểu chữ khải " thì khi sang phần chú thích ở phần hình ảnh hiện vật thì đa phần đều ghi là " kiểu chữ chân".Theo em hiểu thì chữ chân là loại cữ thông dụng nhất, có lối viết chân phương còn chữ khải em k rõ lắm nhưng theo như hình ảnh trên sách tiền kim loại đã đưa em thấy k khác chữ chân mấy.Nhiều điều còn mơ hồ mong các bác chỉ góp ý cho.đa tạ các bác :? :shock:

Xuân Trường
Posts: 210
Joined: Sun 27 Aug, 2006 8:00 am
Location: Hải Phòng, Việt Nam

Post by Xuân Trường » Thu 24 Apr, 2008 3:51 am

Chào bạn daitiengia, nghiên cứu thư pháp trên tiền thật vô cùng rông. Xin mạn đàm với bạn từng phần mà tôi có tập hợp được, xin chia sẻ cùng bạn. Đầu tiên là về Chữ Lê trên tiền Thiên Phúc Trấn Bảo.

Trích bài viết của Giáo sư Trần quốc vượng
"...Theo truyền thuyết, bấy giờ ở làng Cổ Pháp có cây gạo cổ thụ bị sét đánh tước lần vỏ ngoài, trong thân cây gạo có mấy câu sấm:

Thụ căn điểu điểu
Mộc biểu thanh thanh
Hòa đao mộc lạc
Thập bát tử thành (*)
___________
* Theo chữ Hán các chữ "hòa", "đao", "mộc" hợp lại thành chữ "Lê"; các chữ "thập", "bát", "tử" hợp thành chữ Lý...."

xin không mạn đàm về lịch sử mà chỉ xin nói nếu các bộ Hoà (禾), Đao (刀) và Mộc (木) ghép lại thì thành chữ Lê thì xin bạn tham khảo hình ảnh trên tiền dưới
Image
Vậy chữ Lê sai, không chữ Lê hiện tại được lấy từ Khang Hy đại từ điển.Được biên soạn dưới triều Thanh, vậy bạn nghĩ sao?
:roll: :roll: :roll: :roll:
-------------------------------------------------
Chú thích:
Trên tiền thì chữ Lê có 2 kiểu cơ bản được lấy từ sách của Allan baker, các kiểu còn lại được lấy tư liệu từ hình ảnh của bác cổ tiền gia.

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest