DÙNG ĐỒNG TIỀN CỔ ĐỂ HOÁ GIẢI CHO NGỌC HẢI ...

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
tienco
Posts: 29
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: TP HCM

DÙNG ĐỒNG TIỀN CỔ ĐỂ HOÁ GIẢI CHO NGỌC HẢI

Post by tienco » Wed 01 Nov, 2006 8:40 am

DÙNG ĐỒNG TIỀN CỔ ĐỂ HOÁ GIẢI CHO NGỌC HẢI ...
Last edited by tienco on Tue 05 Dec, 2006 6:29 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 01 Nov, 2006 9:29 am

Cảm ơn bác Tiền Cổ,

Các bác thì cho bùa NH Trấn Nhà, bùa đeo cổ , bác Tiền Cổ lại cho cả thuốc chữa khi sự cố sẩy ra.....Cảm ơn tất cả các bác .
Nhưng bác Tiền cổ xem lại chứ đưa bài này vào đây e anh em ta bị phạt vì vi phạm nội quy thì gay quá . Ta nên vui ở mục bên lề sưu tập .

NH

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest