Câu hỏi về cách dùng catalog

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Câu hỏi về cách dùng catalog

Post by tomcat1988 » Sun 11 Jun, 2006 9:37 pm

Cho hỏi có chú nào từng hay đang dùng quyển "2004 Standard Catalog ò World Coins" hay những quyển catalog khác có cách ghi chú như hình vẽ này không? Những con số dưới mấy chữa F, XF, AU, Unc có nghĩa gì vậy?
Image
Nhan Định Bang

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sun 11 Jun, 2006 10:20 pm

viet-numis chưa dùng quyển này bao giờ nhưng đoán các con số đó là giá tiền tương ứng với chất lượng đồng tiền. Thông thường ở đầu cuốn catalog, người ta có giải thích cách sử dụng catalog.

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Sun 11 Jun, 2006 11:25 pm

Em tìm đọc qua nhưng không thấy giải thích
Nhan Định Bang

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Mon 12 Jun, 2006 3:16 am

Cũng chưa hiểu lắm, phần Condition/grade chỉ là định nghĩa của các Grade thôi cũng hình như không nhắc đến vụ mấy chữ số?
Nhan Định Bang

nangha
Posts: 16
Joined: Sun 12 Aug, 2007 1:23 am

Post by nangha » Sun 12 Aug, 2007 11:29 am

UNCIRCULATED: UNC
ABOUT UNCIRCULATED: AU-UNC
EXTREMELY FINE: EF(XF)
VERY FINE: VF
FINE: F
VERY GOOD: VG
GOOD: G
FAIR: FR
POOR: PR

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

catalog

Post by Cuctran » Mon 13 Aug, 2007 2:39 am

Tomcat đang hỏi các con số mà phải không?
Cúc
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

User avatar
raute
Posts: 63
Joined: Sat 13 May, 2006 8:59 pm
Location: Dortmund-Germany

Post by raute » Wed 15 Aug, 2007 8:22 pm

Những con số đấy là giá trị của đồng tiền theo catalog: ví dụ 0,65 là 0,65 USD. Giá trị này thường cao hơn so với giá thị trường hiện tại.

User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Re: Câu hỏi về cách dùng catalog

Post by DungDang » Sat 18 Aug, 2007 3:36 pm

tomcat1988 wrote:Cho hỏi có chú nào từng hay đang dùng quyển "2004 Standard Catalog ò World Coins" hay những quyển catalog khác có cách ghi chú như hình vẽ này không? Những con số dưới mấy chữa F, XF, AU, Unc có nghĩa gì vậy?
Image
Hầu hết các catalog đều ghi giá như vậy, tuy nhiên không thể nào chính xác so với giá thị trường, thường là cao hơn, thỉnh thoảng cũng có đồng thấp hơn nhưng ít.
Các con số mà Tomcat hỏi đúng là giá của catalog cho, kể cả catalog banknote
Thân
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest