Forum và các bạn

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Mon 31 Jul, 2006 3:44 am

Tôi đồng ý với ý kiến của Bác Khải , Diễn đàn đã thể hiện được vai trò là nơi chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm , các thành viên ứng xử với nhau một cách tôn trọng và có chuẩn mực trong ngôn ngữ. Điều này là không dễ có và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và phát triển những gì đã đạt được.
Hôm trước có bạn Chim gì đó :lol: (tôi đùa) có nói đến vấn đề đóng góp nếu cần. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà còn nhiều thành viên khác cũng sẽ tán thành quan điểm này do vậy Viet-numis cứ cân nhắc khi nào cần đóng góp bạn cũng nên nêu quan điểm cho mọi người biết.

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest