GÓP Ý Gửi tới bác ADMIN

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
Chim Sâu
Posts: 21
Joined: Fri 21 Jul, 2006 9:49 am
Location: Cây đại thụ

GÓP Ý Gửi tới bác ADMIN

Post by Chim Sâu » Tue 25 Jul, 2006 3:51 am

đề nghị bác ADMIN có thông báo gửi các thành viên trong diến đàn về việc Post bài theo đúng chương, mục của diễn đàn.
Em thấy bác NguyenToanThang và ông bác họ nhà em, bác Chim Việt ấy, say sưa quá quên cả chương mục trong diễn đàn.
bác JJ thì góp ý với diễn đàn lại góp ý luôn cả vào mục tài liệu tham khảo trong chương kinh nghiệm sưu tầm tiền, tuy nhiên ý kiến góp ý của bác JJ rất hay nhưng em lại muốn diễn đàn vẫn duy trì phòng trưng bày cho các thành viên như vẫn có để nhũng thành viên còi như Chim sâu còn có chỗ chuẩn bị trưng bày chứ, chỉ bổ sung thêm phòng trưng bày của diễn đàn như bác JJ đề nghị thôi hì hì
Các bác thông cảm cho ý kiến đóng góp của em nhé bởi vì đơn giản em là chú Chim sâu chuyên bắt sâu kể cả gặp phải sâu nhựa hì hì

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Wed 26 Jul, 2006 11:39 am

viet-numis vẫn giữ phòng trưng bày, để những thành viên không có điều kiện gặp nhau trực tiếp vẫn có thể xem được bộ sưu tầm của nhau.

Ý kiến bạn NguyenToanThang cũng rất hay, viet-numis sẽ áp dụng khi xây dựng danh mục tiền.

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest