Đề nghị thêm một box về tiền kim loại quý .

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
trần nguyên
Posts: 2
Joined: Sat 04 Apr, 2009 10:48 am

Đề nghị thêm một box về tiền kim loại quý .

Post by trần nguyên » Wed 08 Apr, 2009 9:06 am

Xin chào các anh chị em trong diễn đàn , tôi vài ý kiến thế này , xin được đóng góp cho diễn dàn .
Tôi có đọc và theo dõi qua các mục ở diễn đàn , và thấy rằng , có những bài rất hay viết về tiền bằng bạc , hoặc là trao đổi khá mới về loại tiền này , nhưng nằm rải rác cái thư mục riêng . Không gom về một chỗ . Đa số thì vẫn nằm trong mục " Tiền thưởng của vua chúa " .
Tuy nhiên , tiền bằng bạc hay vàng , ngoài tiền thưởng của vua chúa ra , còn có các loại tiền lưu hành trong nhân gian , trong nội phủ , tiền do thương nhân đúc thành . Có câu " Vàng thoi , bạc nén " , ngoài những loại tiền " Bảo Đại Bửu Giám " , tiền " Phi Long " Minh Mạng , còn có những loại nén bạc , khuyên bạc , vẫn lưu hành có thể tạo ra một bộ môn riêng . Về kiểu cách và chất lượng cũng rất khác biệt , bạc do Tàu đúc , bạc do nội phủ đúc , v.v. .v .
Đó là về tiền bằng bạc của VN hay Trung Quốc , ngoài ra từ thế kỷ 16 , chúng ta còn du nhập khá nhiều loại tiền bằng bạc do các nước : Mexico , Tây Ban Nha , Pháp . Ở cận đại thì tiền bằng bạc của Hồng Kông , của Anh , những loại Trade Dola của Mỹ cũng rất phong phú . . . Và những kiểu cách phân chia , 1/2 , 1/4 , 1/8 tiền , những " chop mark " trên đồng tiền cũng rất đa dạng .
Xét những điều trên thì chúng ta không thể chia tiền bằng bạc , hay vàng theo từng mục riêng biệt . Mà thiết nghĩ nên gom về một mục , và nhờ anh chị em đặt một cái tên thích hợp . Ở trên này , có rất nhiều anh chị em chuyên gia về tiền bằng bạc , bằng vàng , như chị Thiên Hương , anh Ngọc Hải , . . . như vậy sẽ có những đóng góp rất nhiều cho diễn đàn . Xin cảm ơn .

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Đề nghị thêm một box về tiền kim loại quý

Post by 9PN » Wed 08 Apr, 2009 4:59 pm

trần nguyên wrote:Xin chào các anh chị em trong diễn đàn , tôi vài ý kiến thế này , xin được đóng góp cho diễn dàn .
Tôi có đọc và theo dõi qua các mục ở diễn đàn , và thấy rằng , có những bài rất hay viết về tiền bằng bạc , hoặc là trao đổi khá mới về loại tiền này , nhưng nằm rải rác cái thư mục riêng . Không gom về một chỗ . Đa số thì vẫn nằm trong mục " Tiền thưởng của vua chúa " .
Tuy nhiên , tiền bằng bạc hay vàng , ngoài tiền thưởng của vua chúa ra , còn có các loại tiền lưu hành trong nhân gian , trong nội phủ , tiền do thương nhân đúc thành . Có câu " Vàng thoi , bạc nén " , ngoài những loại tiền " Bảo Đại Bửu Giám " , tiền " Phi Long " Minh Mạng , còn có những loại nén bạc , khuyên bạc , vẫn lưu hành có thể tạo ra một bộ môn riêng . Về kiểu cách và chất lượng cũng rất khác biệt , bạc do Tàu đúc , bạc do nội phủ đúc , v.v. .v .
Đó là về tiền bằng bạc của VN hay Trung Quốc , ngoài ra từ thế kỷ 16 , chúng ta còn du nhập khá nhiều loại tiền bằng bạc do các nước : Mexico , Tây Ban Nha , Pháp . Ở cận đại thì tiền bằng bạc của Hồng Kông , của Anh , những loại Trade Dola của Mỹ cũng rất phong phú . . . Và những kiểu cách phân chia , 1/2 , 1/4 , 1/8 tiền , những " chop mark " trên đồng tiền cũng rất đa dạng .
Xét những điều trên thì chúng ta không thể chia tiền bằng bạc , hay vàng theo từng mục riêng biệt . Mà thiết nghĩ nên gom về một mục , và nhờ anh chị em đặt một cái tên thích hợp . Ở trên này , có rất nhiều anh chị em chuyên gia về tiền bằng bạc , bằng vàng , như chị Thiên Hương , anh Ngọc Hải , . . . như vậy sẽ có những đóng góp rất nhiều cho diễn đàn . Xin cảm ơn .
Bạn để lên hàng sưu tầm của bạn để các chuyên gia xem thử... :lol: :lol: :P :P :lol: :lol:
và dọn vào mục nào cho thích hợp.
User avatar
thamtu.thamtu
Posts: 17
Joined: Thu 21 Aug, 2008 12:43 am
Location: Tp HCM VIET NAM

Post by thamtu.thamtu » Sat 11 Apr, 2009 4:30 am

Bác để vài mẫu quí để anh em xem cho đả và học hỏi

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest