$2 US có số sê ri bắt đầu 2008xxxx cho năm 2008

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

$2 US có số sê ri bắt đầu 2008xxxx cho năm 2008

Post by 9PN » Thu 13 Nov, 2008 5:13 am

Năm 2008, BEP (Bureau Of Engraving) của Mỹ có cho ra 1 số tiền bắt đầu số sê ri 2008xxxx.
BEP đã ra 1 số nhưng chưa đủ cho 12 mẫu tự từ A đến L.
Hôm nay hàng order vừa về tờ Philadelphia, xin giới thiệu các bạn mê sưu tầm...

Image
Image
Image

Hôm nay thì ra tờ BOSTON. Sau 1 giờ thì hàng lại hết nhưng 9PN cũng đặt được vài tờ...

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest