Page 2 of 2

Re: Updated diễn dan.

Posted: Sun 01 Feb, 2015 12:44 pm
by nt
Coi lại mấy bài cũ sao tôi thấy phần References/Xem thêm thuờng biến mất hay Not Found..???
-1--Nếu phần References thuộc vào web ngoài mà biến mất thì có thể hiểu được, nhưng đây lại là những phần/bài dẫn chứng của thành viên ngay trong web numis mà vẫn biến mât.??
-2--Nhiều phần bạn đọc trả lời/góp ý, phần trả lời biến mất, nhưng số ghi vẫn cho biết là trả lời 2 hay 3 lươt..VV.. , hay phần trả lời nhẩy thành một bài riêng rẽ. Khiến người đọc ngơ ngác.?? :lol:
-3--Nhiều bài lập lại hai/ba lần như nhau.???
-4--Hình biến mất thì thật sự là vô Phương khôi phuc....!!! :mrgreen:
-5--Thấy vài bài , mà hồi trước bác 9PN nói là "Dấu/Cho Ẩn" vì nội dung quá gắng, nhưng lại thấy xuất hiện trở lại...???

Có cách nào hữu hiệu hơn không bác Adm/Mod..???

Re: Updated diễn dan.

Posted: Sun 01 Feb, 2015 5:29 pm
by 9PN
Nếu 2 hình thì Chín xài "FastStone Capture" và Microsoft Word cho chung vào rồi upload.